Jong Talent

Stut is altijd op zoek naar jong en nieuw talent. Omdat we graag onze werkwijze doorgeven en omdat we communitytheater als genre bruisend willen houden.
Wat hebben wij jong talent te bieden?

HKU-projecten

Elk jaar besteden we aandacht aan jong talent. Dit doen we door een jaarlijks project met de HKU. Het resultaat van die samenwerking is steeds net even anders. Wil je meer weten over de opzet en de output? Lees verder onder knop.

Jong Talent Programma

Elke twee jaar bieden we een 4de jaars een afstudeerder van een kunstvakopleiding (of iemand met vergelijkbare ervaring) een tweejarig Jong Talent Programma. 
Jaar 1 bestaat uit kennismaken met de Stut-methodiek door middel van een stage te lopen en het maken van een afstudeervoorstelling onder onze begeleiding. Deze voorstelling krijgt vervolgens exposure op ons maandelijkse theaterprogramma Studio Stut en mondt uit in een voorstelling te maken op het Café Theater Festival.
Hier mag het jonge talent betaald een productie maken. We zoeken naar café dat past bij Stut, bijvoorbeeld door de ligging of het soort bezoekers of personeel. De afstudeerder zelf gaat op onderzoek uit naar dit café. Welke mensen werken er? Wie zijn de stamgasten en wat zijn de verhalen die er leven? Stut begeleidt de afstudeerder vanuit haar expertise in de community arts, het Café Theater Festival vanuit haar expertise in het spelen op een publiek toegankelijke locatie. 

Zodra we mensen gaan werven voor het Jong Talent Programma, lees je dat hier of op onze socials.