Over Stut Theater

Film gemaakt door Emiel Elgersma, 2023

 

Vacature bestuurslid

Stut is op zoek naar een bestuurslid met een achtergrond in community arts. Heb je interesse in een onbezoldigde functie als bestuurslid bij Stut Theater? Reageer dan voor 17 mei op deze vacature.

 

Wat doet Stut

Stut Theater is een community theatergezelschap in Utrecht. Wij realiseren verschillende soorten community arts projecten vanuit onze eigen artistieke methodiek waarbij we kunst en welzijn combineren. Stut voorstellingen gaan over uiteenlopende maatschappelijk relevante onderwerpen zoals polarisatie, gender, mentale gezondheid en dakloosheid. Stut maakt waargebeurd theater, uitgaande van de persoonlijke verhalen en ervaringen van de spelers. 

DNA 

Stut gelooft dat gelijkwaardigheid de basis is voor een begripvollere samenleving. Wij werken vanuit het motto: ‘hoe persoonlijker, hoe universeler”. Door het persoonlijke verhaal leer je de mens kennen. We kiezen voor radicale nuance omdat we geloven dat we vanuit nieuwsgierigheid, gelijkwaardigheid en authenticiteit de dialoog met elkaar kunnen aangaan. Door onze meningen en ervaringen uit te wisselen werken we aan een begripvollere samenleving. Stut kiest theater als vorm omdat het bijdraagt aan creatieve expressie en ontwikkeling, het mensen aan het denken zet en verbindt. De kernwaarden van Stut zijn: verbinding, aandacht, ontwikkeling en plezier. Deze waarden zijn de basis van al onze voorstellingen en projecten.

Podium voor ongehoorde stemmen

Wij richten ons primair op mensen die een afstand hebben tot kunst en cultuur doordat ze sociaal, economisch of maatschappelijk onder druk staan. Het zijn die Utrechters die weinig tot niet gehoord worden die bij ons op het toneel staan met hun eigen verhaal en voor hen urgent maatschappelijke vraagstukken. Je ontmoet hen van dichtbij, op het toneel en in het publiek. De mensen die bij ons op het podium staan spelen geen rol, maar worden juist uitgedaagd zo authentiek mogelijk op het toneel te staan. Zij worden van wijkbewoner en ongetrainde speler podiumperformers van hun eigen verhaal, waarmee ze appelleren aan een universeel of maatschappelijk thema. We werken altijd met spelers van dit formaat. Hiermee onderscheiden we ons van gezelschappen waarbij persoonlijke verhalen als input dienen en door professionele acteurs worden uitgevoerd.

Methodiek

Wij werken met professionele makers die ruime ervaring hebben met community art. Daarmee worden de ideale omstandigheden gecreëerd om de verhalen van de spelers op een manier te verbeelden die recht doet aan wat ze te vertellen hebben én aantrekkelijk zijn voor een breed publiek.

Toegankelijk theater

Wij besteden in al onze activiteiten aandacht aan laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor de bezoeker. Zo is onze kaartverkoop betaal-naar-draagkracht en hebben we Toegift-kaarten die we weg kunnen geven. Onze voorstellingen zijn rolstoeltoegankelijk. Aangezien wij steeds vaker met groepen werken die de Nederlandse taal aan het leren zijn, is Language no Problem een groot thema bij Stut. Op deze manier willen we steeds dichter bij onze missie komen om elk mens te bereiken die om wat voor reden dan ook een afstand heeft tot kunst en cultuur.

Publieksonderzoek

In 2023 heeft Meetellen in Utrecht een publieksonderzoek gehouden bij verschillende voorstellingen van STUT. Daar zijn mooie dingen en interessante feedback uit gekomen, hier te lezen: Onderzoeksverslag Meetellen.

Wie zijn wij

Stut Theater is een stichting met zes culturele professionals in dienst. Daarnaast werken we met een groot team van freelancers, vrijwilligers en creatieven. 

Vaste medewerkers

Artistiek leider
Lilian Vis Dieperink (lilian@stut.nl)

Zakelijk leider
Mariska Minnen (mariska@stut.nl)

Directie ondersteuning 
Wilmie Voortman (wilmie@stut.nl)

Publiciteit & Outreach
Mánòn Suringa (manon@stut.nl) / Ineke Buijs (ineke@stut.nl)

Outreach & educatie
Lola de Koning (lola@stut.nl)

Projectleider/Productieleider
Milja Fenger (milja@stut.nl)

Bestuur

Sacha Janetti (voorzitter)
Martin Berghoef (penningmeester)
Ruben Post (secretaris)
Patricia Wijntuin (algemeen bestuurslid)
Wilbert van Dam (algemeen bestuurslid)
Jente Poiesz (algemeen bestuurslid)

BTW-nummer 
48.91.302.B.01

IBAN 
NL25 INGB 0004 0848 22

Privacy statement
Lees hier ons privacy statement:
Privacy Statement Stut Theater

Overige informatie
Ons beleidsplan, het meest recente jaarverslag en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar vindt u hier:

Kunstenplan 2021 – 2024

Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023

Stut Theater heeft de culturele-ANBI status. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Als particulier betaal je voor een gift van €1.000 in werkelijkheid slechts €350. Op deze websites kunt u hierover meer informatie vinden:

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om aan Stut Theater te schenken? Neem dan contact op met Lilian Vis Dieperink via lilian@stut.nl of 030 2311801. 

ANBI formulier voor organisaties in pdf

Vacatures
We hebben regelmatig vacatures voor allerlei functies. Je vindt ze op de vacaturepagina.

Nieuwsbrief

Meld je aan en we houden je op de hoogte van alle nieuwtjes, voorstellingen en andere mooie dingen.