Over Stut Theater

Stut Theater is hét community theatergezelschap in Utrecht dat kunst en welzijn combineert tot haar eigen artistieke signatuur. Stut maakt spraakmakende en taboedoorbrekende theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de persoonlijke verhalen en ervaringen van onze spelers. Stut werkt met en voor mensen. De doelgroep van Stut wordt gevormd door een groep mensen met een diverse achtergrond. Allen zijn mensen die om uiteenlopende redenen niet of nauwelijks deelnemen aan het culturele aanbod. Op hoofdlijnen wordt deze groep gekenmerkt als een groep die sociaal, maatschappelijk en/of economisch op achterstand staat.

Wij geven een podium aan mensen die vaak niet gehoord of gezien worden. Onze spelers zijn bijzonder omdat ze overal vandaan komen, een indrukwekkend verhaal hebben en omdat ze uiteindelijk de moed hebben dit te vertolken op het podium. Stut spelers zijn geen professionele acteurs, maar ervaringsdeskundigen wat betreft de thematiek van de voorstelling. Stut motiveert mensen om hun grootste talent in te zetten op het podium: hun authenticiteit. Wij werken met professionele makers die ruime ervaring hebben met community art. Daarmee worden de ideale omstandigheden gecreëerd om de verhalen van de spelers op een manier te verbeelden die recht doet aan wat ze te vertellen hebben én aantrekkelijk zijn voor een breed publiek.

Toegankelijk theater

Wij besteden in al onze activiteiten aandacht aan laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor de bezoeker. Zo is onze kaartverkoop betaal-naar-draagkracht en hebben we Toegift-kaarten die we weg kunnen geven. Onze voorstellingen zijn rolstoeltoegankelijk. Aangezien wij steeds vaker met groepen werken die de Nederlandse taal aan het leren zijn, is Language no Problem een groot thema bij Stut. Op deze manier willen we steeds dichter bij onze missie komen om elk mens te bereiken die om wat voor reden dan ook een afstand heeft tot kunst en cultuur.

Wie zijn wij

Stut Theater is een stichting met vijf culturele professionals in dienst. Daarnaast werken we met een groot team van freelancers, vrijwilligers en creatievelingen. 
Vaste medewerkers

Artistiek leider
Lilian Vis Dieperink (lilian@stut.nl)

Zakelijk leider
Mariska Minnen (mariska@stut.nl)


Office manager 
Wilmie Voortman (wilmie@stut.nl)

Publiciteit & Outreach
Mánòn Suringa (manon@stut.nl), Ineke Buijs (ineke@stut.nl)

Outreach & educatie

Jenaida Zijdemans (jenaida@stut.nl)

Projectleider/Productieleider
Jochem van Rijsingen (jochem@stut.nl)

Bestuur

Marry Mos (voorzitter)
Martin Berghoef (penningmeester)
Ruben Post (secretaris)
Jasmina Ibrahimovic (algemeen bestuurslid)
Jarrel Beets (algemeen bestuurslid)

BTW-nummer 
48.91.302.B.01

IBAN 
NL25 INGB 0004 0848 22

Privacy statement
Lees hier ons privacy statement:
Privacy Statement Stut Theater

Overige informatie
Ons beleidsplan, het meest recente jaarverslag en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar vindt u hier:

Kunstenplan

Activiteitenverslag 2020

Jaarverslag 2021

ANBI
Stut Theater heeft de culturele-ANBI status. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Als particulier betaal je voor een gift van €1.000 in werkelijkheid slechts €350. Op deze websites kunt u hierover meer informatie vinden:

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om aan Stut Theater te schenken,?neem dan contact op met Lilian Vis Dieperink via lilian@stut.nl of 030 2311801. 

ANBI formulier voor organisaties in pdf

Vacatures
We hebben regelmatig vacatures voor allerlei functies. Je vindt ze op de vacaturepagina.

Nieuwsbrief

Meld je aan en we houden je op de hoogte van alle nieuwtjes, voorstellingen en andere mooie dingen.